També oferim els nostres serveis de reforma parcial o integral d’habitatges existents,  mantenint la nostra premissa : gestió integral del projecte i amb preu tancat, sense sorpreses.

Ens encarreguem de:

  • Estudi preliminar de les necessitats funcionals de l’habitatge
  • Avaluació inicial dels costos i despeses totals
  • Aixecament de plànol a escala real
  • Proposta d’intervenció
  • Direcció d’obra
  • Tramitació de permisos i llicencies
  • Tramitació de visats col·legials (en cas necessari)